کود زعفران

کود زعفران

برنامه هاي مراقبتي گياه و خاك بايد براي اطمينان از به حداقل رسيدن از دست رفتن عناصر انجام شود.

كاربرد كودها بايد بر پايه نياز گياه به عناصر غذايي، بر اساس تجزيههاي آزمايشگاهي و سطوح عناصر غذايي در خاك،گياه يا محلولهاي غذايي باشد.

تغذیه مطلوب یکی از ارکان برداشت محصول با عملکرد بالاست. زعفران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

زعفران گیاه کم توقعی است که با تغذیه متعادل و در زمان مناسب می توان به حداکثر برداشت دست یافت.

انوع كود زعفران و كميت آن

استفاده از كودهاي آلي و معدني بايد نيازهاي زعفران را درجهت حفظ حاصلخيزي خاك برآورده سازد.

مصرف كودهاي شيميايي با توجه به نوع آنها ميتواند پيش از كشت، پس از كشت، در دوره داشت به صورت محلولپاشي انجام شود

اما در هر صورت بايد نسبت به محاسبه ميزان مناسب كود، مرحله رشد گياه و نحوه پخش آن توجه نمود.

فواصل كوددهي و زمان آن

کوددهی به زعفران از عوامل مهم در تعیین کیفیت آن می باشد.

زعفران گیاهی ارزشمند است و طول عمر پیاز آن به هفت سال می رسد

. در کاشت زعفران باید به نکات زیادی توجه کرد تا در آخر محصولی با کیفیت عالی به دست آورد.

از جمله این شرایط آبدهی به موقع ، زمان کاشت، جنس خاک و کوددهی به زعفران می باشد.

بايد از كاربرد هر گونه عنصر به ويژه ازت بيش از مقادير تعيين شده پرهيز شود.

ميزان كود به كار رفته و زمان كاربرد آن بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد.

به طوري كه حداكثر راندمان و حداقل تلفات كود صورت گيرد

کود زعفران

کود زعفران برای رشد بهتر گیاه

برای کوددهی به زعفران از ۳ نوع کود استفاده می شود :

1.کودهای حیوانی

کودهای حیوانی که کود گاوی، گوسفندی و یا مرغی می باشد

بیشترین تاثیر این کودها از نوع گاوی کاملا پوسیده به دست آمده است

و کود مرغی در برخی مواقع باعث کاهش رشد در گیاه شده است.

2.کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی که به وسیله محلول پاشی انجام می شوند.

زمان مناسببرای محلول پاشی بعد از تمام شدن زمستان می باشد.

محلول پاشی با تامین عناصر مورد نیاز گیاه تاثیر بیشتری بر گلدهی زعفران دارد.

بهترین کود شیمیایی برای زعفران، کودی می باشد که از ترکیبات عناصر متفاوت تشکیل شده باشد

و باعث رشد هورمون های گیاه و افزایش گل و درشت شدن کلاله ها شود.

3.کود های سبز

کود های سبز که از گیاهان پوششی در حال مرگ گرفته می شود که مدتی در زیر خاک قرار داده شده اند.

این کودها برای اضافه کردن مواد آلی به گیاهان روی خاک پرورش داده می شوند

سپس هنگامی که هنوز سبز باشد آن ها را با خاک مخلوط می کنند.

کود های سبز با کشاورزی آلی مرتبط می باشند و برای سیستم های کشت سالانه ، لازم و ضروری به حساب می آیند.

مزایای استفاده از این کود ها عبارت است از : تامین ماده آلی خاک، افزایش ازت ، حفاظت از خاک ، تامین مواد بیوشیمیاییک خاک.

چرا کوددهی به برگ زعفران بهتر از کود دادن به خاک آن می باشد ؟

یکی از مزیتهاي کوددهی به زعفران از طریق برگ، واکنش سریع گیاه به مواد غذایی بکار برده شده است.

راندمان جذب موادغذایی در تغذیه برگی ۸ تا ۹ برابر بیشتر از هنگامی است که کاربرد خاکی صورت گرفته باشد.

بنابراین هنگامیکه علائم کمبود دیده می شود، یک راه سریع اما موقت رفع کمبود، تغذیه برگی می باشد.

هنگامیکه نیاز به رفع سریع کمبود مواد غذایی احساس می شود (براساس آنالیز برگ یا مشاهده اي).

جذب مواد غذایی از طریق برگ خیلی سریعتر از ریشه انجام می شود.

هنگامی که دسترسی مواد غذایی در خاك کاهش یافته است

هنگامیکه ریشه ها قادر به جذب کافی مواد غذایی در یک مرحله بحرانی از رشد گیاه نباشند.

هنگامیکه کیفیت بالاي محصول مد نظر باشد، تغذیه برگی در اواخر دوره رشد رویشی می تواند کیفیت محصول تولیدي را افزایش دهد.

هنگامی که مقاومت به آفات و بیماریها مد نظر باشد،

کوددهی به زعفران با مواد غذایی حاوي فسفر و پتاسیم که از طریق برگ به گیاه داده می شود،

می تواند توسعه بیماریها را کاهش داده و افزایش کمی و کیفی زعفران را به دنبال داشته باشد.

هنگامیکه میزان محصول زیاد و عدم تغذیه کافی و یا برگ ریزي قبل از موعد باعث کاهش گسترش و ضعف ریشه شده باشد.

در چنین شرایطی در سال بعد ریشه ها قادر به جذب کافی نیازهاي غذایی گیاه نبوده

و بایستی از طریق تغذیه برگی این نقیصه را جبران نمود.

کود دهی و محلول پاشی زمستان

در کشت زارهای زعفران، مراحل مختلفی برای کود دهی و محلول پاشی وجود دارد.

کشاورزان برای تقویت پیاز زعفران، از دی ماه تا فروردین از کود استفاده می کنند.

کود دهی و محلول پاشی زمستان برای زعفران، فواید زیر را دارد:

  • باعث افزایش گل و درشت شدن کلاله ها می شود.
  • قدرت کلروفیل سازی را افزایش می دهد.
  • وزن و تعداد پیاز را افزایش می دهد.
  • باعث گل آوری می شود.
  • نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران را افزایش می دهد.

و …

کود زعفران

نکاتی در مورد کود دهی زعفران

نکته اول :

گیاه زعفران گل خود را در مرداد ماه تشکیل داده است

و با توجه به این مطلب استفاده از کود زعفران در آب اول تاثیری انچنانی در تعداد گل ندارد

و فقط در بالا آمدن تعداد محدود گل که خیلی ضعیف هستند کمک میکند و کیفیت سرگل را کاهش یا افزایش میدهد.

به عبارت بهتر با کوددهی زعفران کیفیت سرگل را افزایش یا حتی در مواقعی به خاطر دادن کود نادرست کیفیت را کاهش میدهید.

نکته دوم :

در زعفران به خاطر شرایط خاص ابدهی هر کودی تاثیر ندارد

مثلا استفاده از کودهای گرانول که برای باز شدن و انتقال به سمت ریشه به آب فراوان و پشت سر هم نیاز دارند نباید استفاده شود.

نکته سوم :

در آب آبیاری اول بهتر است از استفاده از کودهای مرغی و ازت پرهیز کرد

چون با توجه به بالا بودن ازت برگها تحریک میشوند و زودتر از گل سبز میکنند .

نکته چهارم :

در خرید کود ها خیلی خیلی دقت کنید چون بسیاری از کودها فقط نام کود را یدک می کشند

و در اصل هیچ عناصری در داخل آنها یافت نمیشود .

نکته پنجم:

قبل از شروع فصل حتما یک برنامه غذایی با توجه به شرایط خاک و آب و سن مزرعه تهیه کنید

تا در طول فصل بدانید که چه زمان چه کودی را باید بدهید در غیر این صورت احتمال دارد

مثلا از یک کود دوبار استفاده کنید و از یک کود که زعفران به ان خیلی نیاز دارد اصلا استفاده نشود و نیاز گیاه برآورده نشود.

نکته ششم :

دلیل اصلی کوددهی زعفران در آب اول به خاطر اینست که در تمام طول دوره رشد ۴ ماهه زعفران مواد غذایی در اختیار ریشه باشد

اگر بخواهیم در آب اول کود استفاده نکنیم یک سوم زمان مناسب رشد آن را از دست خواهیم داد

و بهتر است در این زمان با هوای خوب و رطوبتی که خاک دارد ریشه و برگهای اولیه به رشد خوبی برسند

و در صورتی که در آب اول کود استفاده نکنیم قطعا در رشد ریشه و برگ موثر خواهد بود.

بهترین کود زعفران