کود درخت گردو

کود دهی درخت گردو

قبل از کاشت نهال گردو باید نیرو بنیه خاک از لحاظ عناصر خاک مانند:ازت-پتاسیم-فسفر-آهن-روی-مس-منگنزوکلسیم و…

که توسط کارشناسان تعیین میشود غنی شود.این عناصر بایستی همراه خاک مخلوط و در چاله های حفر شده ریخته شود.

نوع کود و میزان آن بستگی به نوع خاک دارد. تقویت خاک قبل از کشت بسیار مفید ودر رشد درخت مؤثر است.

و چون درخت گردو در سالهای اولیه رشد و ریشه بندی زیادی دارد می توان از تقویت کننده هایی برای افزایش رشد ریشه نهال استفاده نمود .

یکی از این ترکیبات بیورادیکانت می باشد که باعث تحریک رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب آب و مواد غذایی می گردد .

ترکیب بیورادیکانت شامل اسید های آمینه ، نیتروژن ، آهن، منگنز ، روی ، بر و مولیبدن بوده و در افزایش رشد ریشه درخت موثر می باشد .

کودهای آلی

کودهای آلی (کود حیوانی)بایستی همراه کودهای شیمیایی در زمستان بصورت چال کود در سایه انداز درخت داده شود.

چال کود گودالی به عمق یک متر وعرض 40سانتیمتر وبطول یک متر است.که در سایه انداز درخت حفر می گردد.

برای یک درخت 15 ساله گردو یک کیلو گرم سولفات پتاسیم 500گرم سولفات روی 500گرم سولفات آهن روی

کودهای آلی(حیوانی)ریخته وباقیمانده ی چاله را با برگهای خشک پر میکنند وروی آنها خاک مرغوب میریزند.

کودهای ازته

کودهای ازته شامل نیترات و اوره می باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده میشوند.

چنانچه از نظر کمبود آب محدودیت نباشد.

در نوبت اول در اسفند ماه مقدار 300گرم نیترات آمونیم ودر اوایل خرداد ماه هم 300گرم نیترات آمونیاک به درختان داده میشود.

برای تغذیه مناسب درخت گردو بایستی علاوه کود های ذکر شده عناصر ریز مغذی درخت

مثل آهن ، روی ، بر ، مولیبدن ، مس ، منگنز و کبالت را نیز تامین نمود .

این عناصر یا به صورت تک عنصری و یا به جهت سادگی مصرف به صورت مجموعه ای در کنار هم مصرف می شوند

کود درخت گردو

تاثیر آهن و گوگرد و نیترات و پتاس بر روی درخت گردو

تاثیر آهن و گوگرد و نیترات و پتاس بر روی درخت گردو و رشد آجیل نیازمند بررسی عوامل جو و خاک محیط است.

تاثیر نیتروژن بر روی درخت گردو:

در بهار کمبود کود ازت (نیتروژن) موجب برگ های رنگ پریده و کوچک می شود.

رشد ساقه کاهش یافته و شاخ و برگ کم پشت می شوند.

در پاییز، برگ ها زود پیر شده و درختان زودتر از موعد مقرر بی برگ می شوند.

در دسترس نبودن آب کافی ممکن است نتیجه مشابهی داشته باشد.

تاثیر پتاسیم بر روی درخت گردو:

علائم کمبود کود پتاسیم بطور کلی برای اولین بار در اوایل تابستان تا اواسط آن ظاهر می شود.

برگ ها رنگ پریده شده و علائم مشابه کمبود N دارد.

با شدت کمبود لبه های برگچه ها شدت به رنگ خاکستری در می آید.

سایز برگ، اندازه دانه و رشد ساقه کاهش می یابد.

بهترین روش تشخیص، علائم بصری و تجزیه و تحلیل برگ است.

کود دهی درخت گردو با پتاسیم نیازمند رویکرد مناسب است.

پاسخگویی به نیاز های پتاسیم درخت گردو، بستگی به وسعت و بزرگی باغ گردو دارد.

تاثیر گوگرد بر روی درخت گردو:

تشخیص کمبود گوگرد نیازمند آزمون خاک است. کود گوگرد بعنوان ماده مغذی ضروری برای رشد گیاه است.

هر چند بعنوان ماده غذایی ثانویه بشمار آمده و همراه با اهن نیتروژن و پتاسیم استفاده می شود.

تاثیر آهن بر روی درخت گردو:

در کمبود شدید کود آهن، رگ برگ ها زرد می شوند.

برگ های جوان بسیار به کمبود آهن حساس بوده و در همان مراحل اولیه می توان علائم کمبود آهن را در آن ها مشاهده کرد.

تاثیر آهن و گوگرد و نیترات و پتاس بر روی درخت گردو بستگی به منطقه جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و میزان حاصلخیزی خاک دارد.

بهترین کود درخت گردو

کود گردو