کوددهی به مرکبات

کوددهی به مرکبات

با نزدیک شدن به بهار برای تقویت گلدهی و نمو بعدی میوه , کود دهی به مرکبات مهم می باشد.

درختان مرکبات برای رشد مناسب به ازت و هم فسفر نیاز دارند.

این عناصر را میتوان با استفاده از کود فسفات آمونیوم یا از فرمول های کود دارای فسفر و ازت برای درختان مرکبات تامین نمود.

به طور کلی درختان مرکبات در طول سال سه بار به کود دهی در ماه های اسفند , اردیبهشت و مرداد نیاز دارد.

در هربار به یک اندازه کود مصرف می شود.احتیاط کنید که کود زیاد داده نشود.

درختان مرکباتی که کود زیادی دریافت کرده باشند میوه هایی با پوست کلفت تولید می کنند.

اگر درختان مرکبات رشد زیادی داشته باشند و رنگ برگ ها سبز تیره باشد ,مقادیر کود توصیه شده را کاهش دهید.

یکی از دفعات کود دهی را می توان با توجه رشد خوب درختان مرکبات حذف نمود.

متداول ترین نگرانی در درختان مرکبات زرد و ریزش برگ های پیر می باشد.

در ماه های زمستان ریزش برگ در همه درختان همیشه سبز یک امر عادی است.

هرچه برگ ها پیرتر می شوند , ریزش برگ های پیر شروع می شود.

در مرکبات , ریزش برگ های پیر درست قبل از شروع رشد جدید در بهار اتفاق می افتد.

مشاهده رنگ سبز مایل به زرد در برگ تازه تشکیل شده روی مرکبات یک امر عادی می باشد.

اگر این برگ های جوان در طول زمان قادر به ایجاد رنگ سبز تیره نباشند

در آن صورت به خاک ممکن است کود آهن افزوده شود. از کود آهن کلاته شده درخاک استفاده شود.

کود دهی صحیح به مرکبات باید به حفظ قدرت رویش و میوه دهی درختان کمک نماید.

اگر درختان مرکبات قدرت رویش نداشته باشند , تولید میوه کاهش می یابد و مرگ سرشاخه ها بوجود می آید.

زمان و نحوه‌ مصرف کود ها:

بیشترین نیاز درخت به مواد غذائی زمانی است که شکوفه‌ها می‌خواهند ظاهر شوند ،

بنابراین همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که گیاه فعالیت خود را شروع می‌کند

باید مواد غذائی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد

و مواد غذائی در محل قرار گرفته باشد که ریشه براحتی بتواند آن را جذب نموده و به مصرف درخت برساند.

بنابراین بهترین کار این است که در بهمن و اسفند ماه کود های مورد نیاز درخت

اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها در اطراف درخت

و درست در محلی که ریشه‌های موئین فعالیت می‌کنند (یعنی 10 تا 30 سانتی‌متری سطح خاک)

بصورت چالکود دفن کرده و قطره چکانها را دقیقاً روی چالکود قرار داده تا کود به راحتی در آب حل شده و در اختیار ریشه قرار بگیرد.

چنانچه عناصر میکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گیاه نیاز به عناصر کم مصرف داشته باشد،

توصیه می‌شود که این عناصر را به روش محلول‌پاشی و در صورت نیاز به سمپاشی همراه با سموم شیمیایی مصرف شود.

تامین نیاز غذایی و کوددهی به مرکبات

تامین نیاز غذایی و ایجاد تعادل بین عناصر مورد نیاز درختان مرکبات از عوامل موثر

در تولید محصول با کیفیت مطلوب ، بازارپسندی و افزایش خاصیت نگهداری میوه ، پس از برداشت می باشد .