بهترین کود درخت

بهترین کود درخت

کود دهی در مراحل مختلف رشد گیاه همیشه باید متعادل باشد به این معنا که اگر در یک مرحله کود فراوان به گیاه می‌دهید

نمی‌توانید در مراحل بعد ناگهان کود دهی را قطع و گیاه را به حال خود رها کنید.

به‌عنوان مثال اگر در مراحل ابتدایی رشد گیاه مقادیر زیادی کود نیتروژن به گیاه بدهید گیاه شروع به تولید شاخ و برگ فراوان

و با افزایش بخش ­های سبزینه‌ای، گیاه خود را برای افزایش باردهی آماده کرده و شکوفه‌های فراوانی تولید خواهد کرد

و شما ناچارید در مراحل بعد نیز برای باروری این شکوفه‌ها وهمچنین تولید میوه‌های درشت با رنگ و طعم مناسب در هر مرحله اقدام به کود دهی بر اساس نیاز گیاه در آن زمان نمایید.

اگر گیاه را به حال خود رها کنید با وجود مصرف تمام ذخایر گیاه احتمالاً بخش زیادی از شکوفه‌ها و شکوفه هایی که تبدیل به میوه شده­ اند

ریخته و میوه‌های تولیدی ریز و بی‌کیفیت خواهند شد، همچنین گیاه به خاطر افزایش بخش­ های سبزینه‌ای در برابر تنش­ها و آفات و بیماری­ها ضعیف‌تر شده و به‌شدت آسیب خواهد دید.

برای اینکه گیاه بتواند بهتر عمل کند و تولیدات خود را افزایش دهد باید شاخ و برگ درشت‌تر، پهن‌تر و سرسبزتری داشته باشد

اگر چنین نشود گیاه به مواد اولیه یعنی همان کود معدنی بیشتری احتیاج دارد و از صرفه اقتصادی خارج می‌شود

بنابراین باید از همان ابتدای دوره رشد، گیاه را با یک برنامه تغذیه مناسب پرورش داد تا گیاه در مرحله ریشه دهی از ترکیبات مناسب

این مرحله و در مرحله رویشی (شاخ و برگ) کودهای مخصوص دوره رویشی را دریافت کند

با کمک این کودها تولید شکوفه‌های خود را بیشتر کرده و درنهایت باردهی خود را افزایش دهد

و در آخر با استفاده از ترکیبات مناسب برای درشتی، رنگ گیری، بهبود طعم و افزایش ماندگاری (کودهای مخصوص درشتی میوه) نتیجه نهایی دلخواه را به دست آورد.

زمان و نوع کود انتخابی به نوع گیاه یا درخت فصل، شرایط محیطی و جنس خاک بستگی دارد.

خاک را مورد تست و بررسی قرار دهید.

قبل از اینکه به یک
درخت میوه کود دهید، باید بررسی کنید که آیا این درخت به کود نیاز دارد یا نه.

زیرا اگر کود برای درخت میوه غیر ضروری باشد، باعث می شود رشد گیاه کم شود.

بنابراین باید ابتدا خاک درخت میوه را مورد تست و بررسی قرار دهیم.

سن درختان میوه را در نظر بگیرید.

هرچه مدت رشد
درخت میوه بیشتر باشد، نیاز به میزان کود متفاوتی خواهد داشت. اگر طول درخت به هنگام کاشت 0.9 تا 1.8 متر باشد

، احتمالا می توانید برای چند سال از دادن کود به این درخت اجتناب کنید.

بنابراین به جای کود دادن به این درخت می توانید برای از بین بردن علف های هرز و تنظیم میزان رطوبت خاک وقت بگذارید.

یک نوع کود را انتخاب کنید.

اگر تشخیص دادید که درخت شما نیاز به کود دارد، باید یک نوع کود مناسب را انتخاب کنید.

برای اینکه بتوانید بدرستی به درختان کود بدهید، نیاز به کود متعادل کننده دارید. کود متعادل کننده، کودی است که دارای نسبت های مساوی نیتروژن و فسفر و پتاسیم است.

این کود معمولا با نام N-P-K شناخته می شود.

روش های کوددهی درختان

استفاده ازکودبه روش چالکود

استفاده ازکودهابه صورت محلول پاشی

استفاده ازکودهای مختلف همراه آب آبیاری

چال کود

استفاده ازکودبه روش چالکود

مزایای استفاده از چالکود:

۱.جلوگیری از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه

۲.توسعه ریشه درختان میوه در خاک های آهکی ( رقص ریشه)

۳.افزایش سطح برگ(Leaf Area) در درختان میوه

۴.افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه ها

۵.افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی.

چال کود

روش صحیح چالکود:

۱.انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله ۱/۲۰ الی ۱/۵ متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

۲. تعداد چاله ها حداقل ۲ تا ۴ عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

۳.ابعاد چاله ها به اندازه ۵۰۵۰۵۰یادر ۴۰۴۰*۴۰ سانتی متر می باشد.

۴.خاک درون چاله تماماً بیرون ریخته شود.

۵.قسمت پایین چاله را با کود دامی پر می کنند

۶.کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

۷.بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود

۸.چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

۹.بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود

۱۰-اگر خاک شنی باشد سایه انداز درخت را به دو قسمت تقسیم کرده، چالکود را در ۱/۲ انتهایی احداث می کنیم ولی در خاکه رسی باشند،

سایه انداز درخت را به ۳ قسمت تقسیم وچاله را در ۱/۳انتهایی ایجاد می کنیم.

استفاده ازکود به روش محلول پاشی

محلولپاشی روشی است جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی درخاک وکاهش اثرات مخرب زیست محیطی.

باتوجه به اینکه گیاهان قابلیت جذب عناصرغذایی راازطریق برگ هاواندام های هوایی دارا میباشند

و موفقیت درجذب ازاین طریق ۹۵درصدوازطریق خاک باتوجه به شرایط فیزیکی وشیمیایی خاک حدود۱۰درصدمی باشد

لذا درشرایط کنونی روش محلول پاشی بسیارموردتوجه قرارگرفته است.

“نکات مهم درمحلول پاشی کودها”

_محلول پاشی درهوای خنک(صبح زودویاعصر)صورت گیرد

_برای جلوگیری ازبرگ سوزی ازمصرف بیش ازغلظت مجازوتوصیه شده توسط شرکت تولیدکننده خودداری شود

_حرارت محیط زیر۲۹درجه سانتی گراد باشدوجهت جلوگیری ازهدررفت کودسرعت باد کم‌باشد

_چندروز قبل ازمحلول پاشی(بسته به نوع خاک)آبیاری گیاه انجام شود تاگیاه تشنه نباشد

_درطول مرحله زایشی دراثررقابت برای جذب کربوهیدرات ها بین دانه ومیوه باریشه هااز فعالیت ریشه کاسته شده ومحلول پاشی بسیارموثرتراست

_درمحلول‌پاشی کیفیت آب مورداستفاده بسیارمهم است ونبایدشورباشه ویاPHآن بسیاربالا ویا بسیارپایین باشد چراکه رسوب املاح باعث کاهش کارایی کود می گردد.

استفاده ازکودهای مختلف همراه آب آبیاری

مصرف کود به همراه آب آبیاری ( کود آبیاری ) است که برای اینکار می‌توان از ۳ مدل سیستم آبیاری قطره‌ای، بارانی و غرقابی استفاده کرد.