کود آهن

کود آهن

کود آهن چه نقشی در گیاهان زراعی و باغی دارد؟

آهن یکی از مواد غذایی کم مصرف مهم می باشد که برای رشد و سلامتی گیاهان لازم است.

این ماده غذایی در تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش مهمی دارد

این ماده به عنوان یکی از اجزای اساسی بسیاری از آنزیم خدمت می کند

و برای طیف گسترده ای از عملکردهای بیولوژیکی مورد نیاز است.

در گیاهان ، آهن در ترکیب کلروفیل نقش دارد و برای حفظ ساختار و عملکرد کلروپلاست ضروری است.

آهن نقش مهمی درفرایندهای مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان دارد.

کمبود آهن عامل محدود کننده رشد گیاه است. آهن از نظر مقادیر زیادی در خاک وجود دارد ،

اما در دسترس بودن آن برای گیاهان معمولاً بسیار کم است و بنابراین کمبود آهن یک مشکل شایع است.

در دسترس بودن آهن به گیاهان

اگرچه بیشتر آهن موجود در پوسته زمین به شکل Fe3 + است ، اما فرم Fe2 از نظر فیزیولوژیکی برای گیاهان مهمتر است.

این فرم نسبتاً محلول است ، اما به راحتی به Fe3 + اکسیده می شود ، که پس از آن رسوب می کند.

Fe3 + در pH خنثی و زیاد غیر محلول است و باعث می شود آهن در خاک های قلیایی و آهکی در گیاهان در دسترس نباشد.

علاوه بر این ، در این نوع خاک ، آهن به راحتی با یون های فسفات ، کربنات ، کلسیم ، منیزیم و هیدروکسید ترکیب می شود.

در چنین نوع خاکها استفاده از کلاتهای آهن توصیه می شود

مدیریت کمبودهای آهنی

هنگامی که کمبود آهن مشخص شد ،

با استفاده از اسپری شاخ و برگ آهن می توان در کوتاه مدت درمان کرد اما بهترین دوره عملی پیشگیری است.

بنابراین ، کشاورز باید علت واقعی کمبود را شناسایی کرده و آن را معالجه کند تا از بروز این مشکل در آینده جلوگیری کند.

غالباً ، كمبود آهن نشانگر كفايت آهن نيست.

همچنین ممکن است مربوط به شرایط مختلفی باشد که ممکن است در دسترس بودن آهن تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال: سطح کربنات در خاک ، شوری ، رطوبت خاک ، درجه حرارت پایین ، غلظت عناصر دیگر و غیره.

ارزيابي اين عوامل و تصحيح آنها مي تواند صرفه جويي زيادي را صرف كاربرد آهن هاي ناكارآمد و غير ضروري كند.

کود آهن

کودهای آهنی

کود آهن را می توان به عنوان سولفات آهنی یا به شکل کلات شده استفاده کرد.

بهترین فرم قابل جذب آهن کلاته می باشد

فرم کلات یک عنصر فرمی حفاظت شده است و سایر عناصر نمی توانند مزاحمتی در جذب یک عنصر کلات شده ایجاد کنند.

فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریعتر توسط گیاه جذب می شود.

بهتر است زمانی که میخواهیم از کود های آهن استفاده کنیم همراه آن از هیومیک اسید استفاده شود.

(هیومیک اسیدها باعث اسیدی شدن خاک میشود و آهن بهتر جذب میشود)

سولفات آهن (FeSO4) حاوی حدود 20٪ آهن است.

این کود ارزان است و عمدتاً برای سم پاشی شاخ و برگ استفاده می شود.

در خاک استفاده می شود ، به ویژه در pH بالای 7.0 ، بی اثر است ،

زیرا آهن آن به سرعت به Fe3 + تبدیل می شود و به عنوان یکی از اکسیدهای آهن رسوب می کند.

کلاتهای آهن. کلات ها ترکیباتی هستند که یون های فلزی را تثبیت می کنند و آنها را از اکسیداسیون و بارش محافظت می کنند.

کلات آهن از سه جزء تشکیل شده است:
یونهای Fe3 +

یک مجموعه ، مانند EDTA ، DTPA ، EDDHA ، اسیدهای آمینه ،اسیدهای هیومیک فولویک ، سیترات.

یون های سدیم (Na +) یا آمونیوم (NH4 +)

کلات های مختلف یون های آهن را در استحکام مختلف در pH های مختلف نگه می دارند.

آنها همچنین در حساسیت خود به جایگزینی آهن توسط یون های رقابتی از یکدیگر اختلاف دارند.

به عنوان مثال ، در غلظت های بالا ، یون های کلسیم یا منیزیم ممکن است یون فلزی کلاته را جایگزین کنند.

Fe-EDTA –

این کلات آهن در pH زیر 6.0 پایدار است. بالاتر از pH 6.5 ، تقریباً 50٪ آهن در دسترس نیست.

بنابراین این کلات در خاکهای قلیایی بی اثر است. این کلات همچنین از نظر میل به کلسیم میل زیادی دارد ،

بنابراین توصیه می شود از آن در خاک یا آب غنی از کلسیم استفاده نشود.

توجه داشته باشید که EDTA یک کلات بسیار پایدار از میکرو عناصر است ، به غیر از آهن ، حتی در مقادیر pH بالا.

این کلات آهن از نظر pH در حدود 7.0 پایدار است و به همان اندازه مستعد جایگزینی آهن توسط کلسیم نیست.

Fe-EDDHA –

این کلات در سطح pH به اندازه 11.0 پایدار است ، اما همچنین گرانترین کلات آهن موجود است.

در محیط های بدون آب و هیدروپونیک ، نظارت بر pH آب و محیط نسبتاً ساده تر از خاک است.

هنگامی که آزمایش منظم انجام می شود ، و کنترل pH کافی است ، می توان کلات های آهن ارزان و پایدار را ترجیح داد.

از طرف دیگر ، در خاکهای قلیایی ، جایی که کاهش سطح pH به طور مؤثر دشوار است ،

توصیه می شود از کلاتهای آهنی پایدار مانند EDDHA استفاده شود.

برگها جهت رشد ودرنهایت ایجاد گل توسط گیاه حداقل به 60 میلی گرم آهن به ازای هر کیلوگرم وزن گیاه قبل از گلدهی نیاز دارند.

کود آهن

کمبود کود آهن

در کمبود کود آهن برگ ها زرد میشوند اما رگبرگ ها سبز باقی می مانند

در برخی از درختان میوه ممکن است حتی سبز رنگی رگبرگ ها هم از بین برود.

بیشترین علائم کمبود آهن زمانی است که از رشد رویشی به سمت رشد زایشی گیاه می رود.

بیشتر کمبود آهن در خاک های قلیایی(خاکی که رنگ سفید دارند) دیده میشود.

کمبود آهن در گیاهان زینتی هم بسیار شایع می باشد

در درختان میوه بیشترین حساسیت به کمبود آهن درخت به،هلو،سیب قرمز می توان اشاره کرد.

در کاشت های زراعی بیشترین حساسیت را لوبیا،سورگوم،ذرت،ارزن دارند.

کمبود آهن سبب میشود دانه به خوبی پر نشود