بوته خیار گیاهی است با رشد سریع و اغلب در خاک هایی که مشکل شوری نداشته باشند می روید.

در خاک هایی که دارای مواد آلی بالا باشند و pH خاک حدود 6 تا 7 باشد، بسیار خوب رشد می کند و بار می دهد.

به دلیل حساسیت گیاه خیار به شوری و سختی آب، باید از مصرف یکباره کود

اجتناب کرد و کودهای محلول در آب به طور مداوم و متعادل و با توجه به رشد و نیاز گیاه از طریق سیستم آبیاری و یا محلول پاشی کود دهی را انجام داد.

خیار در میان ریزمغذی ها به منگنز و منیزیم علاقمند است، اما بهتر است از مصرف مستقیم کودهای منگنز و منیزیم به دلیل اثرات متقابل با عناصر دیگر و مواد غذایی ضروری اجتناب نمود.

نیاز غذایی گیاه خاک را برطرف می­کند و باعث افزایش عملکرد فوق العاده می­شود.

البته ضروری است برای جبران کمبود بعضی از عناصر با توجه به محیط کشت و شرایط آن و ملاحظه وضعیت مزرعه و یا گلخانه و مشورت با کارشناسان از کودهای دیگر هم استفاده نمود.

اهمیت کود خیار

همچنین می تواند کل بازده گیاه را افزایش دهد. این کار را با تحویل کلیه کالاهای خوب مورد نیاز خیار شما (چیزهایی مانند نیتروژن ، فسفر و پتاسیم از جمله سایر موارد) به اشکال آسان برای استفاده انجام می دهد.

کود خیار

مزیت های استفاده از کود خیار در افزایش محصول

 1. میزان گلدهی محصول خیار افزایش میابد.
 2. افزایش سبزینگی رنگ خیار و ساقه های آن کاملا سبز رنگ می باشد.
 3. عملکرد محصول خیار به صورت یکدست و یک سایز عمل می آید.
 4. مقاومت گیاه خیار را در برابر آفات و بیماری ها افزایش می دهد.
 5. میزان خطرات و آسیب های زیست محیطی را به طرز چشمگیری می کاهد.
 6. هفتاد درضد مصرف کودهای شیمیایی ازته و فسفاته را کاهش میدهد.
 7. تمام محصول خیار به صورت درجه یک رشد می کند.
 8. افزایش چند برابری میزان باردهی و افزایش تعداد چین های محصول خیار می شود.
 9. فرایند فتوسنتز در خیار افزایش می یابد.
 10. داخل محصول خیار به صورت گوشتی و خوش خوراک و شکیل پرورش داده می شود.
 11. باعث بازار پسندی بیشتر ماندگاری بالاتر و در نهایت رضایت خاطر کشاورزان را در بر دارد.
 12. ضخامت ساقه ها را افزایش می دهد.
 13. کیمت و کیفیت محصول خیار را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

کوددهی به خیار

کوددهی زیاد (شوری زیاد):

گیاه خیار به کوددهی زیاد حساس می باشد، زیرا کوددهی زیاد باعث افزایش شوری خاک و سمیت خصوصاً سمیت ناشی از ازت می شود. رشد گیاهان در خاک یا محیط کشت شور (هدایت الکتریکی بالا) متوقف و ظاهر برگ های آنها سبز تیره، غیر شاداب، چرمی شکل و پژمرده می شوند. همچنین یک نوار باریک زرد رنگ در حاشیه برگ ها ظاهر می شود تحت شرایط شور، رشد برگ ها متأثر و به شکل فنجان رو به پایین نمایان می شوند بعد از یک تنش آبی شدید، برگهای مسن تر بطور یکنواخت به صورت سبز رنگ پریده متمایل به زرد ظاهر و بافت های کوچک مرده به سمت داخل برگ توسعه می یابند. اگر منبع آب آبیاری اصلاح شود فقط یک نوار سبز رنگ پریده در حاشیه برگ ها نمایان می شود.

علائم شاخص سمیت کوددهی زیاد در خیارگلخانه ای شامل :

۱- پژمردگی برگ ها، ظهور رنگ سبز تیره و فنجانی شدن برگ ها به سمت پایین

۲- چرمی شدن برگ ها همراه با ظهور نوار زرد رنگ در حاشیه برگ ها

رفع سمیت کوددهی زیاد:

جهت تخلیه نمک های اضافی خاک و یا محیط های کشت، باید ابتدا با آب شیرین آنها را آبشویی و سپس برنامه کوددهی را مطابق با نیاز گیاه اصلاح نمود..