بادمجان برای رشد مناسب و حصول حداکثر محصول احتیاج به حاصلخیزی خاک و تغذیه کافی دارد زمین بادمجان باید دائم نم دار و مرطوب باشد. بهترین خاک برای بادمجان خاکهای شنی لومی (sandy Loam) است. همچنین خاک آن باید عمیق ، حاصلخیز و زهکشی خوبی داشته باشد. بادمجان از جمله سبزیهایی است که مواد غذایی زیادی از زمین جذب می کند، به همین دلیل استفاده از کودهای دامی به میزان 30 تا 40 تن در هکتار توصیه می شود چنانچه زمین شنی و یا ضعیف باشد باید به میزان 40 تا 50 تن و حتی 70 تن در هکتار کود دامی به زمین داد.

کود بادمجان

تغذیه بادمجان

بادمجان در خاک غنی از کمپوست و حاصلخیز در زیر آفتاب کامل رشد می کند.

تغذیه بادمجان در مراحل رشد و باردهی آنها ، سلامت کلی گیاه را بهبود می بخشد.

گیاهان سالم میوه های بیشتری تولید می کنند. علاوه بر این ، هنگام رشد برخی از انواع بادمجان ،کود ممکن است تلخی ناشی از تنش گیاه را کاهش دهد.

تغذیه دوره ای بادمجان در طول رشد نیز به تنظیم و تولید میوه کمک می کند.

تغذیه بیش از حد ازت در این مرحله می تواند به گیاهان بزرگ و برگدار منجر شود که در تولید میوه ناکام هستند.

از آنجا که گیاهان می توانند مواد مغذی را از طریق برگهای خود جذب کنند ،تغذیه شاخ و برگ نیز یک روش پیشنهادی برای کوددهی در نظر گرفت.

کود بادمجان

کوددهی به بادمجان

بسیاری از باغداران قبل از کاشت ، خاک خود را با کمپوست و کود الی آماده میکنند.

این باعث می شود که بادمجان های جوان برای شروع سالم با مواد مغذی لازم تقویت شوند.

آزمایش خاک تجزیه و تحلیل NPK را ارائه می دهد ، که به باغبان می گوید چه مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برای تعادل و اصلاح خاک باغچه مورد نیاز است.

برخی از باغداران از کودهای بسته بندی شده ترجیح می دهند زیرا مقادیرNPK در برچسب ذکر شده است.

کودهای دامی پوسیده ، برگها ، بریدن چمن و کمپوست ارزان تراست.

اما فاقد آنالیز NPK تضمینی است. این مواد را می توان در خاک کار کرد یا به عنوان مالچ استفاده کرد.

کودهای پودری ، گرانوله یا پلت را می توان به عنوان بین ردیفها یا خاک در پایه بادمجان استفاده کرد.

کود مورد استفاده در این روش باید در خاک کار شود تا از ریزش سنگین پاشیدن کود روی گیاه جلوگیری شود.

از کودهای مایع طراحی شده برای تغذیه با شاخ و برگ استفاده کنید و این مایع را به عنوان یک اسپری خوب ،صبح زود هنگامی که دمای محیط کمی خنک است میتوان بکار برد.

از نظر نیاز به مواد غذایی بادمجان قبل از کاشت باید 30 تا 40 تن کود پوسیده دامی در هکتاریا 10 تن کمپوست، یا 3 تن کود مرغی دریافت کند.

مسئله کود دامی بسیار مهم است و باید هر سه تا چهار سال در مزارع مصرف شود.

مزایای کوددهی به بادمجان

  1. بهبود رنگ و طعم محصول و در نهایت افزایش کیفیت
  2. ماندگاری بیشتر محصول پس از برداشت
  3. افزایش مقاومت به آفات
  4. جلوگیری از ریزش گل ها و میوه ها
  5. عاری بودن از کلر و فاقد خطر نمک زایی در خاک