بهترین پلیت مرغی

پلیت مرغی گلد کود

گلوله های کود مرغی خشک توسط بسیاری از مراکز باغی به فروش می رسد.

محتوای مواد مغذی ممکن است در این بسته بندی ذکر نشده باشد ، زیرا برچسب گذاری دقیق از کودهای طبیعی اصلاح نشده لازم نیست

که از لحاظ ماهیت آنها حاوی مواد استاندارد نیستند.

کود مرغی گاهی اوقات کمپوست می شود ، به صورت پودری خرد می شود

و با نام های اختصاصی مختلف و بدون هیچ گونه نشانه ای از ماهیت آن روی بسته بندی ها فروخته می شود ، این به کودهای طبیعی اصلاح نشده نیاز ندارد.

با این حال ، منشأ آن معمولاً از بوی مشخص و وجود پرهای کوچک در پودر مشهود است

گیاهان برای ترغیب بیشتر رشد سالم شکوفا می شوند. گلوله های کود دامی به آرامی آزاد می شوند و مواد مغذی را وارد خاک می کنند.

برای محصولات سریع در حال رشد به خوراک اضافی نیاز است

چرا ↓↓↓

پلیت مرغ گوشتی

بو نمیدهد

بسته بندی ضد آب وشیک

غنی سازی شده

آخرین تکنولوژی روز درنیا در این پلیت مرغی به کار رفته که بزرگترین خاصیت این پلیت مرغی کنترل رهش یا دیر رهش است

و اولین پلیت مرغی ایران می باشد که هر 4 فصل یا 2 سال یک مرتبه قابل استفاده است زیرا پای گیاه می ماند و شسته نمی شود.

بهترین کود پلیت مرغی

بهترین کود پلیت مرغی باید کاملا آلی وعاری ازآفات وبیماری ها و بذرعلف های هرزباشد.

مصرف این‌کود جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی، بهبود شرایط فیزیکی وبهبودساختارخاک وغنی سازی آن استفاده می شود.

این محصول برای کلیه درختان میوه،محصولات زراعی وگلخانه ای قابل استفاده است

استفاده از کودهای مرغ جهت غنی سازی و تقویت خاک و همچنین کاهش شدید ازت موجود در کود مرغ طی فرآیند غنی سازی باعث شده بهترین منبع غذایی گیاه باشد.

کنترل مقادیر مصرف کود مرغی در مقایسه با کود خام

همراستا شدن با کشاورزی ارگانیک و کمک به اکوسیستم

رنگ خاک شدیدآ تیره می شود و جذب نور، گرما و انرژی بیشتر می شود

خاک مثل اسفنج شده، آب و رطوبت را در زمین بیشتر نگه می دارد