روتیج کمپلکس ریشه زایی

کود روتیج  حاوی ریز مغذی ها و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه جهت افزایش چشمگیر رشد افشان ریشه ی کلیه گیاهان اعم از درخت و بوته است. جهت خرید کود روتیج کمپلکس ریشه زایی با واحد فروش در ارتباط باشید.

این کود هم در زراعت و هم باغبانی کاربرد های چشمگیری دارد.

از جمله فواید این ریز مغذی وارداتی میتوان به این موضوع اشاره کرد که در پی افزایش رشد ریشه، چه افزایش طولی ریشه و چه افزایش ریشه های افشان باعث میشود جذب عناصر غذایی به شدت افزایش یابد.

جذب عناصر بیشتر، رشد بهتر و افزایش عملکرد گیاه و پس از آن افزایش باردهی و محصول فراوان را در اختیار کشاورز می گذارد.

ماده ی اصلی تشکیل دهنده کود روتیج کمپلکس ریشه زایی اسید هیومیک است.

اسید هیومیک:

مزایای کود هیومیک اسید :

  • اصلاح کننده خاک
  • کاهنده شوری خاک
  • افزایش جذب مواد غذایی
  • افزایش رشد ریشه
  • حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه
  • افزایش طول دوره های آبیاری
  • جلوگیری از خشکی خاک
  • تنظیم و کاهش پ هاش خاک

همچنین کود  کمپلکس ریشه زایی دارای مقادیر چشم گیری از پتاسیم و نیتروژن می باشد.

اهمیت پتاسیم در کشاورزی:

پتاسیم در کشاورزی و باغداری خاک بسیار مهم است. به عنوان ماده تشکیل دهنده کودهای مصنوعی استفاده می شود. به نظر می رسد کودهای پتاسیم باعث افزایش عملکرد محصول ، تولید غلات غنی از نشاسته و پروتئین گیاهان می شوند.

علاوه بر این ، کودهای پتاسیم ممکن است به بهبود ایمنی گیاهان نسبت به تغییرات آب و هوا ، بیماری ها و نماتد ها کمک کند.

پتاسیم بیشتر در هیدروپونیک برای بهبود رشد ریشه و تقویت تحمل به خشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین ساختمان سلولز را تقویت کرده و در نتیجه مسکن را کاهش می دهد.

 

با تشکر از توجه شما بازدید کننده عزیز